Corona dwarsboomt carnaval 2021

Beste Carnavalisten,

Beste Lokeraars,

 

Covid-19 of beter bekend onder corona, hakt zwaar in in onze samenleving. Niettemin in ons hele sociale weefsel. De toekomst zonder vaccin ziet er helemaal ook niet rooskleurig uit. Op een moment waar wagenbouwers al druk in de weer zouden zijn in onze magazijnen, naaisters al stoffen waren gaan kiezen en patronen werden gemaakt, ligt momenteel alles stil. Het is niet mogelijk om met de maatregelen van nu (en ook waarschijnlijk in de toekomst) om in grote groepen samen te werken aan een project. Bovendien willen we ook geen motor zijn van besmettingen. Grote groepen mensen samen brengen van verschillende generaties is nog altijd geen goed idee. Carnaval vieren als een waar volksfeest is dan ook hoogst onzeker.

Gezien carnavalisten ook geen half werk willen afleveren hebben het bestuur van de Orde van de Raepe samen met burgemeester en schepen van Feestelijkheden beslist om de carnaval activiteiten van het seizoen 2020 – 2021 niet te laten plaatshebben. Hoe jammer deze beslissing ook is.

Wij willen geen valse hoop scheppen, noch naar de toeschouwers, noch naar de carnavalisten. Het vele werk van ieder jaar, mag niet verloren gaan door een virus. We zien elk van ons dan ook weer aan de start van het seizoen in 2021 – 2022.

Wij beseffen dat deze mededeling niet leuk is. Doch hadden we geen andere oplossingen voorhanden. Moesten er meer mogelijkheden komen later in het jaar kunnen we nog een en ander herbekijken.

Voor Lokeren en de Orde betreft het volgende activiteiten:

  • Ontbijtactie 2020 (April – reeds afgelast)
  • BBQ en Gaaibolling (15 november)
  • Prinsenverkiezing 2021
  • Carnavalsbus & kroegentocht 2021
  • Kinderstoet 2021
  • Ontvangst stadhuis 2021 + bal van de Prins(es)
  • Carnavalstoet 2021
  • Fakkelstoet en verbranding 2021

Wij willen ook een bijzondere dank richten aan onze sponsors, alle stadsdiensten, en de stedelijke raad voor feestelijkheden die steeds trouw aan carnaval waren. Ook zij varen in moeilijke tijden. Daarom was het geen optie dit jaar om een reclameboekje te maken. Desalniettemin hopen wij terug samen te kunnen werken richting 2022.

Wij zijn jullie allen graag terug op onze activiteiten en op de stoet van zondag 27 februari 2022.

Hou het gezond en wel
#staysafe #carnavallokeren