Prins(es)verkiezing

De “Orde van de Raepe vzw” heeft de eer en het genoegen
U uit te nodigen op de verkiezing van:

Prins(es) Carnaval Groot Lokeren 2023
Deze verkiezing heeft plaats op zaterdag 21 januari 2023

“Stedelijke fuifzaal Lokeren”, Sportlaan te Lokeren om 19u00