Carnaval 2022 afgelast!

Beste carnavalsvrienden,

Beste Lokeraars,

We kunnen er niet omheen. Corona is nog steeds allesbeheersend in ons leven en in onze maatschappij. Ondanks dat het de afgelopen weken er goed uitzag omtrent de organisatie van een evenwel bescheiden carnavalstoet, strooit andermaal een variant roet in het eten. De knaldrang onder de carnavalisten was nochtans bijzonder groot!

Na de maatregelen die aangekondigd zijn gisteren is het voor ons onmogelijk om nog een degelijke carnaval te organiseren. Wagenbouwers, kledijmakers, en vele anderen liggen compleet stil.

In samenspraak met de veiligheidscel en de stad Lokeren hebben we na uitvoerig overleg beslist om alle carnaval activiteiten in Lokeren af te gelasten (Prinsenverkiezing, Rondrit bus, Kinderstoet, Ontvangst stadhuis, Stoet en fakkelstoet met popverbranding).

We doen evenwel een warme oproep naar de inrichtende machten, de stad en de stedelijke raad voor feestelijkheden om onze groepen niet in de kou te laten staan.
In 2020 was er nog een noodfonds van Vlaanderen waar beroep op kon gedaan worden. Zo konden we 2021 overbruggen in de vaste kosten. Na 2021 ziet het er ook naar uit dat in 2022 weinig organisaties zullen kunnen plaatsvinden zodat bij vele groepen het water aan de lippen komt te staan. Het staat buiten kijf dat huurgelden, verzekeringen, lidgelden en dergelijke blijven doorlopen ieder jaar. Daarom doen we opnieuw een warme oproep om onze verenigingen (en ook andere Lokerse verenigingen) niet in de kou te laten staan zodoende we na corona opnieuw gezwind kunnen vieren als weleer.

Onze sponsorcampagne draaide op volle toeren maar deze zal nu worden afgebroken. De reeds vastgelegde sponsors willen wij van harte danken voor het vertrouwen en zullen in de komende dagen persoonlijk gecontacteerd worden om hiervoor een regeling te treffen.

Wij gaan tevens ook aan de slag om een alternatief online uit te werken om onze carnavalisten en andere sympathisanten alsnog een fijn weekend te bezorgen!