Carnaval 2022 afgelast!

Beste carnavalsvrienden,

Beste Lokeraars,

We kunnen er niet omheen. Corona is nog steeds allesbeheersend in ons leven en in onze maatschappij. Ondanks dat het de afgelopen weken er goed uitzag omtrent de organisatie van een evenwel bescheiden carnavalstoet, strooit andermaal een variant roet in het eten. De knaldrang onder de carnavalisten was nochtans bijzonder groot!

Na de maatregelen die aangekondigd zijn gisteren is het voor ons onmogelijk om nog een degelijke carnaval te organiseren. Wagenbouwers, kledijmakers, en vele anderen liggen compleet stil.

In samenspraak met de veiligheidscel en de stad Lokeren hebben we na uitvoerig overleg beslist om alle carnaval activiteiten in Lokeren af te gelasten (Prinsenverkiezing, Rondrit bus, Kinderstoet, Ontvangst stadhuis, Stoet en fakkelstoet met popverbranding).

We doen evenwel een warme oproep naar de inrichtende machten, de stad en de stedelijke raad voor feestelijkheden om onze groepen niet in de kou te laten staan.
In 2020 was er nog een noodfonds van Vlaanderen waar beroep op kon gedaan worden. Zo konden we 2021 overbruggen in de vaste kosten. Na 2021 ziet het er ook naar uit dat in 2022 weinig organisaties zullen kunnen plaatsvinden zodat bij vele groepen het water aan de lippen komt te staan. Het staat buiten kijf dat huurgelden, verzekeringen, lidgelden en dergelijke blijven doorlopen ieder jaar. Daarom doen we opnieuw een warme oproep om onze verenigingen (en ook andere Lokerse verenigingen) niet in de kou te laten staan zodoende we na corona opnieuw gezwind kunnen vieren als weleer.

Onze sponsorcampagne draaide op volle toeren maar deze zal nu worden afgebroken. De reeds vastgelegde sponsors willen wij van harte danken voor het vertrouwen en zullen in de komende dagen persoonlijk gecontacteerd worden om hiervoor een regeling te treffen.

Wij gaan tevens ook aan de slag om een alternatief online uit te werken om onze carnavalisten en andere sympathisanten alsnog een fijn weekend te bezorgen!

 

Corona dwarsboomt carnaval 2021

Beste Carnavalisten,

Beste Lokeraars,

 

Covid-19 of beter bekend onder corona, hakt zwaar in in onze samenleving. Niettemin in ons hele sociale weefsel. De toekomst zonder vaccin ziet er helemaal ook niet rooskleurig uit. Op een moment waar wagenbouwers al druk in de weer zouden zijn in onze magazijnen, naaisters al stoffen waren gaan kiezen en patronen werden gemaakt, ligt momenteel alles stil. Het is niet mogelijk om met de maatregelen van nu (en ook waarschijnlijk in de toekomst) om in grote groepen samen te werken aan een project. Bovendien willen we ook geen motor zijn van besmettingen. Grote groepen mensen samen brengen van verschillende generaties is nog altijd geen goed idee. Carnaval vieren als een waar volksfeest is dan ook hoogst onzeker.

Gezien carnavalisten ook geen half werk willen afleveren hebben het bestuur van de Orde van de Raepe samen met burgemeester en schepen van Feestelijkheden beslist om de carnaval activiteiten van het seizoen 2020 – 2021 niet te laten plaatshebben. Hoe jammer deze beslissing ook is.

Wij willen geen valse hoop scheppen, noch naar de toeschouwers, noch naar de carnavalisten. Het vele werk van ieder jaar, mag niet verloren gaan door een virus. We zien elk van ons dan ook weer aan de start van het seizoen in 2021 – 2022.

Wij beseffen dat deze mededeling niet leuk is. Doch hadden we geen andere oplossingen voorhanden. Moesten er meer mogelijkheden komen later in het jaar kunnen we nog een en ander herbekijken.

Voor Lokeren en de Orde betreft het volgende activiteiten:

  • Ontbijtactie 2020 (April – reeds afgelast)
  • BBQ en Gaaibolling (15 november)
  • Prinsenverkiezing 2021
  • Carnavalsbus & kroegentocht 2021
  • Kinderstoet 2021
  • Ontvangst stadhuis 2021 + bal van de Prins(es)
  • Carnavalstoet 2021
  • Fakkelstoet en verbranding 2021

Wij willen ook een bijzondere dank richten aan onze sponsors, alle stadsdiensten, en de stedelijke raad voor feestelijkheden die steeds trouw aan carnaval waren. Ook zij varen in moeilijke tijden. Daarom was het geen optie dit jaar om een reclameboekje te maken. Desalniettemin hopen wij terug samen te kunnen werken richting 2022.

Wij zijn jullie allen graag terug op onze activiteiten en op de stoet van zondag 27 februari 2022.

Hou het gezond en wel
#staysafe #carnavallokeren